Vilkår og betingelser for reparasjon

Viktig: DISSE VILKÅRENE FOR REPARASJON («AVTALEN») UTGJØR AVTALEN DIN MED APPLE (SLIK DEN ER BESKREVET I AVSNITTENE FOR LANDVARIASJONER, SPESIFISERT GJENNOM HELE AVTALEN) OG VIL GJELDE FOR BESTILLINGEN DIN HVIS SERVICEN ER UTENFOR VILKÅRENE I APPLES BEGRENSEDE GARANTI, EN APPLE-ADMINISTRERT UTVIDELSE AV SERVICEKONTRAKTEN ELLER DE LOVFESTEDE FORBRUKERRETTIGHETENE DINE.


FORBRUKERLOVGIVNING: FOR KUNDER SOM DEKKES AV FORBRUKERLOVGIVNING ELLER -BESTEMMELSER I BOSTEDSLANDET, KOMMER FORDELENE SOM GIS I DENNE AVTALEN, I TILLEGG TIL ALLE RETTIGHETENE OG RETTSMIDLENE SOM GIS I SLIK FORBRUKERLOVGIVNING OG SLIKE FORBRUKERBESTEMMELSER, OG DU BØR KONTAKTE EN OFFENTLIG RÅDGIVNINGSTJENESTE I BOSTEDSLANDET FOR MER INFORMASJON OM DISSE RETTIGHETENE.


 1. Tjenester og produkter.

1.1 Tjenester. For servicebestillinger vil Apple utføre service på Apple-produktet ditt i henhold til en forhåndsbeskrivelse og estimert pris med mindre disse kostnadene revideres med muntlig eller skriftlig godkjenning fra deg. Med mindre annet er angitt, vil Apple levere reparasjons- og erstatningstjenester for å utbedre en feil med materialene i eller utførelsen av et produkt. Service er ikke tilgjengelig for problemer forårsaket av feil ved eller manglende kompatibilitet med programvare eller data som ligger på eller er tatt opp på produktet. I forbindelse med service kan Apple installere oppdateringer av systemprogramvare som forhindrer at Apple-produktet går tilbake til en tidligere versjon av systemprogramvaren. Tredjepartsprogrammer som er installert på Apple-produktet, vil kanskje ikke være kompatible med eller fungere på Apple-produktet etter en slik oppdatering av systemprogramvaren.


1.2 Dataoverføringstjenester. Hvis Apple Mac-produktet kan lagre programvare, data og annen informasjon («data»), kan Apple forsøke å overføre disse dataene til en erstatningsenhet. Det er mulig at data kan gå tapt under service. I et slikt tilfelle vil ikke Apple være ansvarlig for eventuelt tap av data.


a. Som en del av enhver dataoverføringstjeneste vil Apple slette eventuelle data som finnes på den opprinnelige enheten, uansett om Apple lykkes med å overføre data fra den opprinnelige enheten til erstatningsenheten. Du bør ha en egen sikkerhetskopi av enhetens datainnhold, fjerne alle personopplysninger du vil beskytte, og deaktivere alle sikkerhetspassord. Under service er det mulig at data vil gå tapt, erstattes eller formateres på nytt. I et slikt tilfelle er ikke Apple og Apples representanter ansvarlige for eventuelt tap av programvare, data eller annen informasjon enheten inneholder.


b. Dataoverføringstjenester innebærer overføring av data direkte fra den opprinnelige enheten til erstatningsenheten eller til en kompatibel ekstern datalagringsenhet du leverer inn. Apple vil ikke overføre dataene til et datalagringssystem eller en datalagringsenhet som eies av Apple eller en tredjepart, og vil ikke lagre en kopi av dataene som en del av en dataoverføringstjeneste.


1.3 Deler og arbeid. Apple kan levere både deler og arbeid, men kan be om at du erstatter enkelte lett installerbare deler selv, som beskrevet nedenfor. Under servicen på produktet ditt kan Apple bruke deler eller produkter som består av nye og/eller tidligere brukte originale Apple-deler som har blitt testet og har bestått Apples funksjonelle krav, såfremt det er i samsvar med gjeldende lovverk. Apple vil beholde den erstattede delen eller produktet som skiftes ut under service, som sin egen eiendom, og erstatningsdelen eller -produktet blir da din eiendom. Utskiftede deler og produkter er generelt reparerbare og skiftes ut eller repareres av Apple for verdi. Apple kan i forbindelse med service bruke Apple-produkter eller erstatningsdeler som er produsert i et annet land enn det landet Apple-produktet eller de originale delene ble produsert i. Hvis gjeldende lovverk krever at Apple returnerer et erstattet produkt til deg hvis du ber om det, samtykker du i å betale Apple kjøpssummen og fraktkostnadene for produktet.


1.4 Servicealternativer. Apple skal levere service gjennom et av de følgende alternativene og vil velge servicemetode innenfor rammene av gjeldende lovgivning og avhengig av omstendighetene, særlig avhengig av typen Apple-produkt:


A Gjør-det-selv-reparasjon. Med gjør-det-selv-reparasjon kan du utføre service på produktet selv. Hvis Apple vurderer at gjør-det-selv-reparasjon er tilgjengelig for deg, vil Apple sende deg en erstatningsdel til Apple-produktet. Erstatningsdelen leveres sammen med instruksjoner om installering og eventuelle returkrav for delen som erstattes. For gjør-det-selv-reparasjoner som krever retur av delen som erstattes, må du oppgi kredittkortinformasjon for å sikre returen av delen som erstattes. Alle erstattede deler som krever retur, må returneres til Apple innen ti (10) dager fra datoen når Apple sender erstatningsdelen til deg («returperioden»). Hvis (i) du unnlater å returnere delen som erstattes, i henhold til instruksjonene innenfor returperioden, eller (ii) delen som erstattes, ikke er kvalifisert for service på grunn av en serviceeksklusjon, som beskrevet nedenfor, må du betale beløpet du godkjente da servicen ble bestilt. Hvis Apple ikke krever retur av delen som erstattes, vil Apple sende en erstatningsdel eller et erstatningsprodukt til deg sammen med instruksjoner om installering og eventuelle krav for avhending av delen som erstattes. Apple er ikke ansvarlig for arbeidskostnader i forbindelse med gjør-det-selv-reparasjon.


B Direkte innsendingsservice. Hvis Apple avgjør at produktet er kvalifisert for direkte innsendingstjeneste, sender du produktet til Apples reparasjonssted i henhold til instruksjoner fra Apple. Apple kan sende deg forhåndsbetalte fraktsedler (og hvis du ikke lenger har originalemballasjen, kan Apple sende deg emballasjemateriale). Hvis Apple ikke sender forhåndsbetalte fraktsedler eller emballasje, må du selv ordne frakt og emballasje for produktet til Apples reparasjonssted, som beskrevet på bestillingstidspunktet, og du kan vurdere om du vil forsikre pakken med hensyn til skade eller tap under frakt. Når servicen er ferdig, vil stedet som tilbyr Apples reparasjonstjeneste, returnere det reparerte produktet eller sende deg et erstatningsprodukt.


C Ekspressutskiftingstjenesten.


i. Hvis Apple slår fast at produktet er kvalifisert for ekspressutskiftingstjenesten, og du velger å bestille ekspressutskiftingstjenesten ved å oppgi kredittkortinformasjonen din til Apple, sender Apple et erstatningsprodukt til adressen du har oppgitt. Du må returnere produktet tidsnok til at Apple mottar det senest ti (10) dager etter datoen Apple sender erstatningsproduktet («returperioden»). Du må returnere det opprinnelige produktet i emballasjen som inneholdt erstatningsproduktet, i henhold til Apples instruksjoner. Apple beholder det opprinnelige produktet, og du beholder erstatningsproduktet.


ii. Apple belaster kredittkortet ditt med et gebyr for ekspressutskiftingstjenesten, som beskrevet på nettsiden som er oppført i tabellen nedenfor med vanlige spørsmål om tjenesten («vanlige spørsmål om tjenesten»), når erstatningsproduktet sendes. Når erstatningsproduktet sendes, aktiverer Apple en autorisasjon av kredittkortet ditt tilsvarende erstatningsverdien til et nytt produkt («erstatningsverdien»), som beskrevet i vanlige spørsmål om tjenesten. Denne autorisasjonen opprettholdes av Apple og brukes til å dekke eventuelle skader på det opprinnelige produktet som ikke kvalifiserer for service som ikke dekkes av garantien, tap av det opprinnelige produktet eller andre utestående beløp i Apples favør. Reparasjoner anses som utenom garantien når


 • produktet ditt ikke lenger dekkes av Apple-garantien, AppleCare-serviceavtalen eller forbrukerlovgivningen.
 • problemet du rapporterer, ble forårsaket av skade ved uhell eller uautoriserte endringer, eller dersom denne skaden ved uhell eller disse uautoriserte endringene forhindrer Apple i å løse problemet du rapporterer
  ProduktVanlige spørsmål om tjenesten
  Produkt
  iPhone
  Vanlige spørsmål om tjenesten
  Produkt
  iPad
  Vanlige spørsmål om tjenesten

iii. Hvis Apple mottar det opprinnelige produktet i løpet av returperioden, men i en tilstand som ikke kvalifiserer for service som ikke dekkes av garantien, belastes kredittkortet ditt et nytt beløp som utgjør forskjellen mellom erstatningsverdien til et nytt produkt («erstatningsverdien») og gebyret for service som ikke dekkes av garantien, som beskrevet i vanlige spørsmål om tjenesten. Et opprinnelig produkt som ikke kan brukes på grunn av uautoriserte endringer, eller et opprinnelig produkt som har blitt ødelagt på grunn av store skader, for eksempel at produktet har blitt knust i flere biter, er eksempler på produkter som ikke kvalifiserer for service utenom garantien.


iv. Hvis det opprinnelige produktet blir returnert til Apple innenfor returperioden, blir resten av erstatningsverdien overført tilbake til kredittkortet ditt når det er bekreftet at alle andre aktuelle beløp har blitt betalt. Hvis Apple ikke mottar det opprinnelige produktet i løpet av returperioden, trekkes erstatningsverdien fra kredittkortet ditt. Alle gebyrer og belastninger som er beskrevet heri, er uten aktuelle avgifter.


1.5 Endringer i servicealternativer. Apple forbeholder seg retten til når som helst å endre servicealternativene som er tilgjengelige for deg. Endringer vil ikke berøre service som allerede er påbegynt.


1.6 Kun sluttbrukere. Apple reparerer, selger og sender produkter bare til sluttbrukere. Du kan ikke kjøpe for videresalg. Apple forbeholder seg retten til å avvise eller kansellere bestillingen hvis Apple mistenker at du kjøper for videresalg.


1.7 Ingen salg til mindreårige. Kjøp under disse vilkårene er bare tilgjengelig for de som har nådd myndighetsalder.


1.8 Serviceunntak og feilsøkingsgebyr. Apple har rett til å kreve et feilsøkingsgebyr av deg (inkludert fraktkostnader), som beskrevet i tabellen for landsvariasjoner nedenfor («feilsøkingsgebyr»), dersom Apple undersøker produktet og beslutter at (i) produktet ikke trenger reparasjon, (ii) produktet har sviktet på grunn av eller har manglende kompatibilitet med programvare eller data som ligger på eller er tatt opp på produktet, (iii) reparasjon er nødvendig på grunn av feil på deler som verken er levert av Apple eller er Apple-merket, (iv) mer arbeid eller deler som ikke ble spesifisert i det opprinnelige prisoverslaget, er nødvendig eller (v) reparasjon ikke kan utføres fordi serienummeret er endret, uleselig eller fjernet, eller fordi produktet har sviktet på grunn av en ulykke, mishandling, væskesøl, nedsenkning i væske, forsømmelse, feil bruk (inkludert feilaktig installering, reparasjon eller vedlikehold av noen andre enn Apple eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør), uautorisert modifisering, ekstremt miljø (inkludert ekstreme temperaturer eller ekstrem fuktighet), ekstreme fysiske eller elektriske påkjenninger eller forstyrrelser, svingninger eller støt med elektrisk strøm, lynnedslag, statisk elektrisitet, brann, force majeure eller andre eksterne årsaker («serviceunntak»). Apple vil returnere produktet til deg uten å reparere det og kan kreve feilsøkingsgebyret av deg.


Land eller regionFeilsøkingsgebyr
Land eller region
Australia
Feilsøkingsgebyr
Ikke mer enn ett hundre dollar (100 AUD)
Land eller region
Canada
Feilsøkingsgebyr
Ikke mer enn ett hundre kanadiske dollar (100 CAD)
Land eller region
EU-/EØS-land/Storbritannia
Feilsøkingsgebyr
Ikke mer enn ett hundre euro (100 EUR)
100 GBP i Storbritannia
993 NOK i Norge
744 DKK i Danmark
1029 SEK i Sverige
105 CHF i Sveits
450 PLN i Polen
Land eller region
Hongkong
Feilsøkingsgebyr
Ikke mer enn syv hundre og åtti Hongkong-dollar (780 HKD) pluss aktuelle avgifter
Land eller region
Japan
Feilsøkingsgebyr
Ikke mer enn ti tusen yen (10 000 JPY) pluss aktuelle avgifter
Land eller region
New Zealand
Feilsøkingsgebyr
ikke mer enn ett hundre og tretti dollar (130 NZD)
Land eller region
Singapore
Feilsøkingsgebyr
Ikke mer enn ett hundre og åtti Singapore-dollar (180 SGD) pluss aktuelle avgifter
Land eller region
USA
Feilsøkingsgebyr
Ikke mer enn ett hundre amerikanske dollar (100 USD) pluss aktuelle avgifter.

1.9 Unntak fra dekning. Service i henhold til denne avtalen gis og er gyldig bare for personer bosatt i Australia, Østerrike, Belgia, Brasil, Canada, Tsjekkia, Danmark (unntatt Grønland og Færøyene), Tyskland, Finland (unntatt Åland), Frankrike (unntatt Korsika, oversjøiske departementer og territorier), Hongkong, Ungarn, Irland, Italia (unntatt Sardinia), Japan, Luxembourg, Monaco, Nederland, Polen, Spania (inkludert Balearene, men unntatt Kanariøyene, Ceuta og Melilla), Singapore, Sverige, Sveits, Liechtenstein, New Zealand, Norge (unntatt Svalbard), Thailand, Tyrkia, Storbritannia (unntatt Man), Vietnam og for fastboende i de femti delstatene og District of Columbia i USA. Service i henhold til denne avtalen er ikke tilgjengelig der den er forbudt ved lov.


1.10 Levering. Apple kan gi et estimat for når erstatningsproduktet eller fraktesken som tilrettelegging for service vil bli sendt til deg. Når bestillingen er klargjort for forsendelse eller er sendt, kan ikke Apple endre leveringsadressen. Vi ber deg være oppmerksom på at for leveranser som krever signatur, kan du, hvis du er villig til å ta på deg risikoene ved at bestillingen leveres uten at noen er til stede ved leveringsadressen, gi Apple fullmakt til å ordne leveringen uten behov for signatur.


1.11 Kundens ansvar.


1.11.1 Apple vil sende deg instruksjoner for forsendelse og emballasje. Du vil være ansvarlig for eventuelle produkter og deler som går tapt som et resultat av manglende etterfølgelse av instruksjonene.


1.11.2 Det er ditt ansvar å ta sikkerhetskopi av alle eksisterende data, all programvare og alle programmer samt å slette alle eksisterende data før du mottar service. Apple er ikke ansvarlig for ev. tap, gjenoppretting eller kompromittering av data, programmer eller tap av bruk av utstyr som oppstår ut ifra servicen utført av Apple. Du vedgår at produktet ditt ikke inneholder ulovlige filer eller data.


1.11.3 Avstått eiendom. Med mindre du gir alternative instruksjoner, vil Apple sende det reparerte produktet eller erstatningsproduktet til leveringsadressen du oppga da du autoriserte servicen. Hvis produktet returneres til Apple grunnet manglende leveringsmulighet, vil Apple forsøke å kontakte deg for å få en alternativ leveringsadresse. Hvis du ikke oppgir en adresse som Apple eller Apples representant kan levere produktet til, innen seksti (60) dager (se inndelingen Variasjoner fra land til land, nedenfor, for gjeldende unntak) etter det opprinnelige leveringsforsøket, vil Apple gi deg beskjed om at produktet anses for å være avstått. Apple vil sende en melding til leveringsadressen du oppga da du autoriserte servicen. Dersom produktet ditt anses for å være avstått, kan Apple avhende produktet i henhold til gjeldende lovgivning og selge det privat eller offentlig for å betale for eventuell utestående service som er utført. Apple forbeholder seg lovfestet og eventuell annen lovmessig retensjonsrett for ubetalte kostnader.


For kunder i Europa utenom Tsjekkia, Tyskland og Østerrike: Hvis du ikke har gjort krav på produktet ditt og betalt alle kostnadene du er skyldig, innen seksti (60) dager fra du ble varslet av Apple om at produktet ditt er reparert, vil Apple fastsette en tidsperiode der du kan hente produktet. Apple vil sende en slik melding til deg til leveringsadressen du oppga da du autoriserte reparasjonen. Hvis du fortsatt unnlater å hente produktet, kan Apple kreve erstatning fra deg, inkludert eventuelle kostnader for lagring av produktet. Apple forbeholder seg lovfestet og eventuell annen lovmessig retensjonsrett for ubetalte kostnader.


For kunder i Tsjekkia, Tyskland eller Østerrike: Apple har rett til å beholde produktet ditt inntil du har betalt alle kostnader for reparasjonen i sin helhet. Hvis du ikke har hentet produktet og betalt hele beløpet innen seksti (60) dager etter at du ble varslet av Apple om at produktet var reparert, vil Apple tilby deg å hente produktet og/eller motta levering av produktene mot betaling av kostnadene. Det er underforstått, uten at det påvirker Apples rett til å motta skadeserstatning, at du holdes ansvarlig for alle kostnader pådratt for sikker oppbevaring av produktene. Apple forbeholder seg lovfestet og eventuell annen lovmessig retensjonsrett for ubetalte kostnader.


1.11.4 Informasjon om service. Under bestilling av service må du oppgi en beskrivelse av problemet som påvirker produktet ditt, slik at Apple forstår og kan reprodusere problemet.


1.11.5 Apple ber deg lese gjennom informasjonen om statusen til servicebestillingen på www.apple.com/support/repairstatus/


1.11.6 Belysning av uautoriserte endringer og service som ikke er utført eller godkjent av Apple. Under servicebestillingen må du varsle Apple om eventuelle uautoriserte endringer eller eventuelle reparasjoner eller erstatninger ikke utført av Apple eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør som er utført på produktet ditt. Apple vil ikke være ansvarlig for eventuell skade på produktet som oppstår under reparasjonsprosessen som et resultat av uautoriserte endringer eller reparasjoner eller utskiftinger ikke utført av Apple eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør. Hvis det oppstår skade, vil Apple be om autorisasjon fra deg for eventuelle ekstrakostnader for å utføre servicen selv om produktet er dekket av garanti eller et AppleCare-serviceabonnement. Hvis du avstår fra å gi autorisasjon, kan Apple returnere produktet ureparert i samme skadede tilstand uten å være ansvarlig for dette.


2. Bestillinger og betaling.


2.1 Betaling. Betalingsbetingelsene settes utelukkende etter Apples skjønn, og med mindre annet avtales med Apple, må betalingsinformasjon mottas før Apple aksepterer en bestilling.


2.2 Betalingsmåter. Apple tillater at du gjør kjøp og legger inn bestillinger (som krever sikkerhet for retur av delen eller produktet som erstattes) i form av kredittkort, debetkort eller sjekkort der dette gjelder og godtas i landet der servicen utføres (med unntak av Hongkong, Japan og Singapore), eller med en annen forhåndsavtalt betalingsmåte, med mindre Apple har godkjent andre kredittvilkår. Når du oppgir kortinformasjon til Apple, vil Apple innhente forhåndsgodkjenning fra kortselskapet for bestillingsbeløpet. Dette kan resultere i en sperring av tilsvarende beløp fra det tilgjengelige kredittbeløpet ditt mens forhåndsgodkjenningen finner sted. Apple vil ikke belaste kredittkortet eller behandle en transaksjon under debet- eller sjekkortet ditt før bestillingen er behandlet. Apple kan kanskje ikke ta imot kreditt-, debet- eller sjekkort som er tilknyttet en faktureringsadresse som ligger utenfor landet kjøpet gjøres i eller bestillingen sendes fra. Debet- og sjekkort kan ha daglige brukssperrer, som kan forsinke behandlingen av bestillingen betraktelig. Apple krever sikkerhetskoden for kreditt-, debet- og sjekkort for å beskytte mot uautorisert bruk av kortet av andre personer. Sikkerhetskoden er et individuelt tre- eller firesifret tall som er unikt for ditt kort, og som kan stå på forsiden av kortet ovenfor det opphøyde nummeret eller på baksiden av kortet på signaturpanelet.


2.3 Priser. Apple bestreber seg på å tilby deg konkurransedyktige priser på gjeldende Apple-produkter og -tjenester. Totalprisen for bestillingen vil inkludere prisen på produktet eller servicen pr. datoen for behandling av bestillingen. Apple forbeholder seg retten til å endre prisene på produkter og tjenester som vises, til enhver tid og spesielt for å rette feil i prissettingen som vises. Prisendringer vil ikke berøre service som allerede er påbegynt.


2.4 Bekreftelse. Apple vil sende deg en bekreftelse på bestillingen via e-post kort tid etter at bestillingen er mottatt. Du vil motta en bekreftelse via vanlig post eller via e-post når Apple godtar bestillingen.


2.5 Refusjoner. Apple gir ikke refusjoner for servicebestillinger, unntatt slik det står beskrevet i inndelingen Garanti og ansvarsbegrensning nedenfor.


3. Garanti og ansvarsbegrensning


3.1 Servicegaranti. For alle servicebestillinger garanterer Apple (1) at utført service vil samsvare med beskrivelsen i nitti (90) dager fra servicedatoen, (2) at med unntak av batteriene som beskrives i inndelingen nedenfor, vil alle deler og produkter brukt til service være fri for feil i materiale og utførelse i nitti (90) dager fra servicedatoen, og (3) at batterier installert som en del av Apples batterierstatningstjeneste for bærbare Apple Mac-maskiner, vil være fri for feil i materiale og utførelse i ett år fra servicedatoen. Denne garantien er en uttrykkelig begrenset garanti. Hvis service som ikke oppfyller kravene, utføres, eller en defekt oppstår på en erstatningsdel eller et erstatningsprodukt innenfor den gjeldende garantiperioden, vil Apple etter eget valg eller i henhold til lovens pålegg enten (a) utføre servicen på nytt slik at den svarer til beskrivelsen, (b) reparere eller skifte ut delen eller produktet ved å bruke deler eller produkter som består av nye og/eller tidligere brukte originale Apple-deler som har blitt testet og har bestått Apples funksjonelle krav, eller (c) refundere beløpene som er betalt til Apple for servicen.


Australia: Rettighetene som beskrives i disse vilkårene med hensyn til returer, refusjoner og garantier, kommer i tillegg til de lovfestede rettighetene som kunden kan være berettiget til i henhold til den australske konkurranse- og forbrukerloven, Consumer and Competition Act 2010, og andre aktuelle australske forbrukerlover og -forskrifter. Varene og tjenestene våre leveres med garantier som ikke kan ekskluderes ifølge australsk forbrukerlovgivning. Ved alvorlige svikt i servicen vår har du rett til å


 • avbryte servicekontrakten din med oss eller
 • be om en refusjon for den ubrukte andelen eller få erstatning for den reduserte verdien

Hvis en svikt i service ikke anses som en alvorlig svikt, har du rett til å få svikten korrigert innenfor en rimelig tidsramme. Hvis dette ikke gjøres, har du rett til å si opp kontraktene for servicen og få refusjon for eventuelle ubenyttede deler av servicen. Du har også rett til å få erstatning for eventuelle andre rimelig forutsigbare tap eller skader som følge av svikt i servicen.

Du har også rett til reparasjon, erstatning eller refusjon ved større feil og rett til kompensasjon for andre rimelig forutsigbare tap eller skader. Du er også berettiget til å få varene reparert eller erstattet hvis varene ikke er av akseptabel kvalitet og feilen ikke utgjør en større feil. Hvis dette ikke gjøres, har du rett til å få refusjon for varene eller å få varene erstattet. Varer som leveres til reparasjon, kan bli skiftet ut med tidligere brukte originale Apple-varer av samme type som har blitt testet og har bestått Apples funksjonelle krav, i stedet for å bli reparert. Tidligere brukte originale Apple-deler som har blitt testet og har bestått Apples funksjonelle krav, kan bli brukt til å reparere varene. Reparasjon av varer kan resultere i tap av dataene. Enkelte lover, for eksempel den australske konkurranse- og forbrukerloven, Consumer and Competition Act 2010, kan antyde garantier eller betingelser eller påtvinge forpliktelser som Apple ikke kan ekskludere, begrense eller endre, eller ikke kan bli ekskludert, begrenset eller endret foruten i et begrenset omfang. Disse vilkårene må leses underlagt disse lovfestede bestemmelsene. Hvis disse lovfestede bestemmelsene gjelder, vil Apple, i den grad Apple har anledning til det, begrense sitt ansvar med hensyn til ethvert krav under de nevnte bestemmelsene til enten (1) å utføre servicen på nytt eller (2) å betale kostnadene ved å få servicen utført på nytt.

Brasil: Apple bruker ikke overhalte eller tidligere brukte produkter eller deler ved reparasjon av Apple-produkter.


Canada: Innbyggere i Quebec er underlagt provinsen Quebecs forbrukerlovgivning i tillegg til rettighetene i denne avtalen.


Tsjekkia: For tsjekkiske kunder kommer rettighetene i denne avtalen i tillegg til de bindende rettighetene du har krav på som forbruker, og påvirker ikke disse rettighetene. Du finner mer informasjon om rettighetene dine som forbruker i del 6(B) av denne avtalen.


Danmark: For danske kunder kommer rettighetene i denne garantien i tillegg til, og påvirker ikke, de obligatoriske rettighetene dine som kunde, inkludert de som er angitt i den danske kjøpsloven (købeloven), som blant annet fastslår retten til å klage på mangler inntil slutten av den to år lange klageperioden som fastsettes i loven, det vil si to år fra kjøpsdatoen. Hvis produktet det ble utført service på, svikter etter slutten av den 90 dager lange garantien, men innen 2 år fra servicen ble utført, skal kundene dessuten, etter Apples skjønn, ha rett til enten en ny utførelse av servicen eller en refusjon av beløpet som ble betalt for servicen, hvis det kan bevises at en slik feil var grunnet mangler i servicen som ble utført.


New Zealand: Rettighetene som beskrives i disse vilkårene med hensyn til returer, refusjoner og garantier, kommer i tillegg til de lovfestede rettighetene som kunden kan være berettiget til i henhold til den newzealandske forbrukergarantiloven, Consumer Guarantees Act 1993, og andre aktuelle newzealandske forbrukerlover og -forskrifter.


Finland: For finske kunder kommer rettighetene i denne avtalen i tillegg til de lovfestede forbrukerrettighetene de har i henhold til bestemmelsene som fremgår av den finske forbrukervernloven (38/1978 med tillegg).


Norge: For norske kunder kommer rettighetene under denne avtalen i tillegg til de lovfestede rettighetene i henhold til den norske håndverkertjenesteloven og/eller forbrukerkjøpsloven, inkludert retten til å bruke den lengste perioden for krav, det vil si innen to år fra reparasjons- eller kjøpsdatoen.


3.2 Garantifraskrivelse.


I DEN GRAD DET ER TILLATT VED LOV, ER DE UTTRYKKELIGE GARANTIENE, BETINGELSENE OG RETTSMIDLENE SOM ER BESKREVET I DENNE AVTALEN, EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, BETINGELSER, VILKÅR, FORETAGENDER, FORPLIKTELSER OG FREMSTILLINGER, UAVHENGIG AV OM DE ER MUNTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, LOVFESTET, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTT. I DEN GRAD DET TILLATES VED LOV, FRASIER APPLE SEG OG EKSKLUDERER UTTRYKKELIG ALLE LOVFESTEDE OG ANTYDEDE GARANTIER, BETINGELSER, VILKÅR, FORETAGENDER, FORPLIKTELSER OG FREMSTILLINGER KNYTTET TIL ELLER SOM PÅ NOEN SOM HELST MÅTE OPPSTÅR UT IFRA DENNE AVTALEN, INKLUDERT EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, AKTSOMHET, FERDIGHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL.

3.3 Ansvarsbegrensning.HVIS DU ER FORBRUKER, KAN DU HA ENKELTE TILLEGGSRETTIGHETER UNDER DENNE AVTALEN NÅR DET GJELDER TJENESTER OG PRODUKTER. TA KONTAKT MED DIN LOKALE FORBRUKERMYNDIGHET FOR MER INFORMASJON OM RETTIGHETENE DINE. APPLE AKSEPTERER IKKE ANSVAR SOM IKKE DEKKES AV DISSE RETTIGHETENE, UTOVER DE RETTSMIDLENE SOM BESKRIVES I DENNE AVTALEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ANSVAR FOR PRODUKTER SOM IKKE ER TILGJENGELIGE FOR BRUK, TAPT INNTEKT OG TAPT FORRETNINGSVIRKSOMHET, ELLER FOR TAPTE, KOMPROMITTERTE ELLER MANGELFULLE DATA ELLER PROGRAMMER, ELLER LEVERING AV TJENESTER. MED UNNTAK AV DET SOM ER UTTRYKKELIG OPPGITT I DENNE AVTALEN, SKAL IKKE APPLE HOLDES ANSVARLIG FOR FØLGESKADER, SPESIELLE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER STRAFFESKADER, SELV OM APPLE ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, ELLER FOR ETHVERT ANNET KRAV FRA EN TREDJEPART. NÅR DET GJELDER ANSVAR FOR KJØP AV PRODUKT, GODTAR DU AT APPLE IKKE ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER SOM OVERSTIGER BESTILLINGSBELØPET. NÅR DET GJELDER FORBRUKERE, KAN ANSVARET FOR (1) PERSONLIG DØD OG SKADE OG (2) SVINDEL VÆRE BREDERE ENN TAP GRUNNET FORSØMMELSE, OG I SLIKE TILFELLER AKTER IKKE APPLE Å EKSKLUDERE DETTE ANSVARET.


3.4 Noen stater, provinser og jurisdiksjoner tillater ikke unntak eller begrensning ved tilfeldige skader eller følgeskader eller unntak fra eller begrensninger av varigheten til underforståtte garantier eller betingelser, så disse begrensningene eller unntakene gjelder derfor kanskje ikke for deg. Denne uttrykkelige begrensede garantien gir deg bestemte juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer etter delstat, provins og jurisdiksjon.


Japan: Uavhengig av eventuelle andre vilkår i denne avtalen, hvis consumer contract of japan (den japanske loven om forbrukerkontrakt) gjelder, skal vilkår som begrenser Apples ansvar for skader som oppstår som følge av brudd på kontrakten eller skadevoldende handling begått av Apple, ikke gjelde hvis slik skade skyldes Apples forsettlige forsømmelse eller grov uaktsomhet.


4. Eksportkontroll. Du kan ikke bruke eller på annen måte eksportere eller videreeksportere produktene det utføres service på, med mindre du er autorisert til å gjøre det ifølge lovene i den jurisdiksjonen produktene ble anskaffet i. Særlig, men uten begrensning, kan ikke produktene eksporteres én eller flere ganger i strid med eksportlover, også hvis gjeldende eksport eller gjentatt eksport inn i land som er belagt embargo fra USA, eller til noen på det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt utpekte nasjonaliteter (US Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals) eller det amerikanske handelsdepartementets liste over nektede personer eller selskaper (US Department of Commerce Denied Person’s List or Entity List). Du vedgår at du ikke befinner deg i et land eller på en liste der levering av produktet til deg ville være i strid med gjeldende lov. Du godtar også at du ikke vil bruke produktene til noen formål som forbys av gjeldende lov.


5. Generelt.


5.1 Skrivefeil. Apple er ikke ansvarlig for skrivefeil. Apple forbeholder seg retten til å kansellere bestillingen du har lagt inn, hvis det var skrivefeil vedrørende prissettingen eller tilgjengeligheten til varen du bestilte, da du la inn bestillingen.


5.2 Endringsvilkår. Apple forbeholder seg retten til å endre denne avtalen når som helst, men innenfor lovens rammer. Endringer vil ikke berøre service som allerede er påbegynt.


5.3 Oppsigelse. Ved å akseptere servicebestillingen samtykker du uttrykkelig til at Apple påbegynner service, og du erkjenner at du verken kan kansellere servicebestillingen eller benytte angreretten til å trekke deg fra kontrakten når servicen er utført.


5.4 Produkt-/tjenesteendringer. Apple kan gjøre endringer på produktene og tjenestene som tilbys på Internett, eller på de gjeldende prisene på alle slike produkter og tjenester, når som helst, uten varsel. Informasjonen som gis på Internett med hensyn til produkter og tjenester, kan være utdatert, og Apple har ingen forpliktelse til å oppdatere informasjonen som gis på Internett, med hensyn til slike produkter og tjenester.


For personer bosatt i Europa: Før kontrakten din med Apple utløper, vil du motta korrekt informasjon om de viktigste kjennetegnene ved varene eller tjenestene, så vel som prisen og leveringskostnadene for varene eller tjenestene, inkludert alle avgifter.


5.5 Tilgang på Internett. Apple forbeholder seg retten til å gjøre følgende når som helst og uten forvarsel: (1) modifisere, stanse midlertidig eller avslutte driften av eller tilgangen til nettsidene sine eller til deler av nettstedet sitt uansett grunn, (2) modifisere eller endre nettsidene eller deler av disse og gjeldende vilkår og betingelser og (3) avbryte driften av nettstedet sitt eller en hvilken som helst del av det ved behov for å utføre rutinemessig eller ikke-rutinemessig vedlikehold, rette feil eller gjøre andre endringer.


5.6 Gjeldende lovgivning. Denne avtalen er underlagt lovgivningen i landet der du bestilte servicen eller produktet, med gjeldende unntak i tabellen for landsvariasjoner nedenfor.


Land eller region

Australia

I den grad det tillates ved lov, skal alle servicebestillinger som mottas fra personer bosatt i Australia, styres av lovgivningen i New South Wales.

Brasil

I den grad det tillates ved lov, skal alle servicebestillinger som mottas fra personer bosatt i Brasil, styres av brasiliansk lov uten å bevirke motstridende lovbestemmelser

Canada

I den grad det tillates ved lov, skal alle servicebestillinger som mottas fra personer bosatt i Canada, styres av lovgivningen i provinsen Ontario uten å ta i bruk bestemmelser om motstridende lover. Kunder i Quebec vil være styrt av den provinsens forbrukerlovgivning.

EU-land/EØS-land/EFTA-land/Storbritannia

For kunder som ikke anses som forbrukere, er disse vilkårene styrt av og konstruert i samsvar med lovgivningen i Republikken Irland, og alle tvister må bringes for retten i Republikken Irland.

For kunder som ikke anses som forbrukere, er disse vilkårene underlagt og konstruert i samsvar med lovgivningen i England og Wales, og alle tvister må bringes for retten i England og Wales.

Hongkong

I den grad det tillates ved lov, skal alle servicebestillinger som mottas fra personer bosatt i Hongkong, styres av lovgivningen i Hongkong uten å bevirke motstridende lovbestemmelser.

New Zealand

I den grad det tillates ved lov, skal alle servicebestillinger som mottas fra personer bosatt på New Zealand, styres av lovgivningen på New Zealand.

Singapore

I den grad det tillates ved lov, skal alle servicebestillinger som mottas fra personer bosatt i Singapore, styres av lovgivningen i Singapore uten å bevirke motstridende lovbestemmelser

USA

I den grad det tillates ved lov, skal alle servicebestillinger som mottas fra personer bosatt i USA, styres av lovgivningen i California uten å bevirke motstridende lovbestemmelser.


5.7 Ingen endringer av avtalen. Ingen Apple-ansatt eller -representant har myndighet til å variere noen av vilkårene som styrer noen transaksjon.


5.8 Vilkår som ikke kan gjøres gjeldende. Hvis en rettsinstans, en nemnd eller et annet organ med kompetent myndighet finner at noen av de ovennevnte vilkårene er ugyldige eller ikke kan gjøres gjeldende, påvirker det ikke de gjenværende bestemmelsene i denne avtalen. Slike vilkår skal begrenses eller elimineres i det minste nødvendige omfang og erstattes av en gyldig bestemmelse som på best mulig vis uttrykker hensikten med vilkåret, slik at vilkårene forblir fullt ut gjeldende etter sitt opprinnelige innhold.


5.9 Fraskrivelser. Dersom Apple unnlater å insistere på eller håndheve etterlevelse av denne avtalen strengt, skal det ikke tolkes som at Apple gir avkall på noen som helst bestemmelse eller rett selskapet har til å håndheve disse vilkårene. På samme måte skal ikke noen opptreden mellom Apple og deg og eventuelle andre parter anses å endre noen av bestemmelsene i disse vilkårene.


5.10 Ingen begunstigede tredjeparter. Disse vilkårene skal ikke tolkes som å gi rettigheter eller rettsmidler til en tredjepart.


5.11 Internasjonale produkter/tjenester. Apple gir tilgang til Apples internasjonale data, og kan derfor inneholde referanser eller kryssreferanser til Apple-produkter, -programmer og -tjenester som ikke annonseres i ditt land. Slike referanser innebærer ikke at Apple i ditt land akter å annonsere slike produkter, programmer eller tjenester.


5.12 Databeskyttelse. Du samtykker i og forstår at det er nødvendig for Apple å samle inn, behandle og bruke dataene dine for å behandle salg, utføre service og kontrollere at gjeldende lover overholdes. Apple vil beholde og bruke dine personlige data for å la deg utøve rettighetene du har som følge av servicen på Apple-produktet ditt, og til kvalitets- og servicerelaterte formål. For å utøve personvernrettighetene dine og gjøre personvernvalg går du til Apples personvernportal på privacy.apple.com eller, hvis personvernportalen ikke er tilgjengelig i regionen din, til apple.com/no/legal/privacy. Du finner mer informasjon om Apples personvernpraksis på personvernportalen vår på apple.com/legal/privacy/no.


5.13 Underleverandører. Apple kan benytte andre leverandører som underleverandører for å utføre service på produktet ditt.


5.14 Motstridende vilkår, tjenester på engelsk. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom ulike oversettelser av disse vilkårene vil den engelske versjonen være styrende. Enkelte støttetjenester og relaterte dokumenter er kanskje bare tilgjengelige på engelsk.


5.15 Fullstendig avtale, force majeure. Denne avtalen styrer servicetransaksjoner som mottas av Apple. Ingen andre muntlige eller skriftlige vilkår gjelder. Apple autoriserer ingen variasjoner eller modifikasjoner på denne avtalen. Apple er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser i utføring av service eller levering av produktet eller et erstatningsprodukt som skyldes hendelser utenfor Apples rimelige kontroll.


5.16 Apple-enheter


Til denne Avtalens formål er Apple-selskapet oppført i tabellen nedenfor og avhenger av hvor du er bosatt:

Kjøpsregion/-land

Garantist

Adresse

Australia

Apple Pty. Limited.

PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia, tlf.: 133 622

Brasil

Apple Computer Brasil Ltda

Rua: Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 700, 7º andar, São Paulo, SP, Brasil 
04542-000
SAC: 0800-761-0880
www.apple.com/br/support

Canada

Apple Canada Inc.

120 Bremner Blvd., suite 1600, Toronto, Ontario, M5J 0A8, Canada

Hongkong

Apple Asia Limited

2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hongkong

Japan

Apple Japan, Inc

6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japan

New Zealand

Apple Sales New Zealand

PO Box 912015, Auckland Mail Centre, Auckland 1142

Singapore

Apple Computer South Asia PTE Ltd

7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086

Thailand

Apple South Asia (Thailand) Limited

The Offices at CentralWorld Building, 44th Floor, Room No. HH4401-6, and HH4408-9, 999/9 Rama 1 Road
Pathumwan Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 Thailand

Tyrkia

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul

USA

Apple Inc

One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014

Vietnam

Apple Vietnam LLC

Unit 901, Deutsches Haus Ho Chi Minh City. No. 33, Le Duan Blv.,Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh-byen, Vietnam

Andre EU-land/EØS-land/EFTA-land/Storbritannia

Apple Distribution International, Ltd.

Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Irland

Andre land

Apple Inc.

One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014, USA.


6. Variasjoner med hensyn til land


A)EU-/EØS-land


Forbrukerinformasjon om nettbasert tvisteløsning (i henhold til forordning 524/2013/EU): Hvis du er forbruker og har inngått denne avtalen med Apple på Internett, har du mulighet til å løse tvister utenfor rettsvesenet med en nettbasert tvisteløsning. EU-kommisjonen har opprettet en plattform for nettbasert tvisteløsning, som du får tilgang til på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Apple er ikke pålagt, og har ikke til hensikt, å delta i nettbasert tvisteløsning.

Forbrukerinformasjon om alternativ tvisteløsning for forbrukere: Apple er ikke pålagt, og har ikke til hensikt, å delta i alternativ tvisteløsning.


B) USA


i) Fortolkning. Dersom det er uoverensstemmelser mellom denne inndelingen og resten av Avtalen, vil denne inndelingen være styrende.


ii) MERKNADER KUN TIL FORBRUKERE I CALIFORNIA


a) Serviceforhandleren skal gi et skriftlig estimat for reparasjoner til kunden i henhold til kravene i del 9844 i California Business and Professions Code. Serviceforhandleren kan ikke ta betalt for arbeid eller deler som overgår estimatet, uten forhåndsgodkjenning fra kunden. Der det gis skriftlig melding om det, kan serviceforhandleren kreve en rimelig avgift for arbeidet med å finne feilen og forberede et skriftlig estimat for reparasjonen. For informasjon kan du kontakte Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, USAb) En kjøper av dette produktet i California har rett til å få utført service og reparasjoner på produktet i garantiperioden. Garantiperioden vil bli utvidet med antall hele dager produktet har vært ute av kjøperens hender for reparasjoner som er dekket av garantien. Hvis det eksisterer en feil under garantiperioden, vil ikke garantien utløpe før feilen er blitt utbedret. Garantiperioden utvides også dersom garantireparasjonene ikke er utført på grunn av forsinkelser forårsaket av omstendigheter utenfor kjøperens kontroll, eller dersom garantireparasjonene ikke utbedret feilen og kjøperen informerer produsenten eller selgeren om den mislykkede reparasjonen innen 60 dager etter at den ble utført. Hvis feilen ikke er utbedret etter et rimelig antall forsøk, kan kjøperen returnere produktet og få en erstatning eller refusjon med et rimelig beløp trukket fra for bruk i begge tilfeller. Tidsforlengelsen påvirker ikke beskyttelsen eller rettsmidlene kjøperen har under andre lover.


c) Omsetningsavgift. I tillegg til kjøpsprisen vil Apple belaste deg en omsetningsavgift på gjeldende transaksjoner basert på leveringsadressen din og gjeldende avgiftssats på faktureringstidspunktet. Hvis salgsavgiftssatsen for delstaten bestillingen sendes til, endres før forsendelsen av produktet, vil den satsen som er gjeldende på faktureringstidspunktet for bestillingen, være gjeldende. Kjøpsbeviset som Apple sender deg, inkluderer eventuell aktuell salgsavgift.


030123 Service Terms Norwegian v12.2